Подмярка 4.2 I Сантулита ЕООД
За бенефициента:
Сантулита ЕООД е стартираща фирма в областта на преработката на плодове и зеленчуци. Фирмата разчита на експертния опит на Агробизнес Консултинг за управлението и отчитането на успешно реализиран проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Създаване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“
  • Размер на инвестиционните разходи: 931 511.99 лева
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Нашата работа

Процес

Предметът на инвестицията е свързан с извършване на строително ремонтни дейности, закупуване на лабораторно оборудване за осъществяване на химико-технологичния контрол в предприятието, закупуване на хладилно оборудване за хладилни системи за съхранение на суровините за производство и на готовата продукция, закупуване на технологично оборудване за миене, смилане, хомогенизиране, мека пастьоризация, пълнене, етикиране и затваряне.

Допълнително

Успешната реализация на проекта подпомогна създаването на предпирятие за  производството на нови и висококачествени продукти без аналог на българския пазар. Произвеждат се 100 % натурални  плодови и зеленчукови напитки във вид на смути и сок,  без допълнително добавена захар, консерванти и оцветители. Технологията на производство  позволява производство на сок при неоскидационни условия,  при което   крайният  продукт  се отличава с високо съдържание на полифеноли – растителни вещества, които защитават човешкото тяло.

 

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД