Нашата мисия е ясна

Агробизнес Консултинг EООД има богат опит и си сътрудничи с над 300 производители, преработватели, кооперации, общини, доставчици на технологично оборудване и техника, научни институти, неправителствени организации и финансови институции с цел предоставяне на ефективни и иновативни решения на клиентите при разработване и реализация на бизнес инициативи, внедряване на нови технологии, привличане на проектно финансиране и пр.

Партньорство

Повече от 13 години клиенти от цяла България се доверяват на нашия доказан опит и прецизност. През всички тези години оказваме пълно съдействие и поемаме отговорност към всеки един етап от кандидатстването на бенефициента.

Екип

Нашите експерти са амбициозни, знаещи и най-вече можещи. Обичат да предизвикват клиентите ни с нестандартни бизнес идеи и решения. За по-голямо удобство разполагаме с три офиса в градовете София и Добрич.

Клиенти

Партньори

Мисия

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Ивайло Тодоров

 “Да се събрем заедно е начало. Да останем заедно е прогрес. Да работим заедно е успех.”
– Хенри Форд

Свържете се с нас

М: +359 892 415 878

гр. София 1606
бул. „Христо Ботев” 17, ет. 7
тел. 02/ 952 06 96
факс. 02/ 951 62 76
info@abconsulting.bg