Как можем да помогнем?

  • Консултации, изготвяне на експертни становища и обосновки по отношение на възникнала необходимост от промени по одобрени проекти и след сключен договор за безвъзмездна финансова помощ;
  • Консултации за промени в рамките на мониторинговия период след окончателно плащане на безвъзмездната финансова помощ по проекта;
  • Консултации, изготвяне на експертни становища и обосновки по отношение на възникнала необходимост от оптимизиране и промени на „Производствена и търговска програма“ от бизнес плана;