Определеният бюджет по процедура „Енергийна ефективност“ е в размер на 29 337 000 лева Държавен...
  Държавен фонд „Земеделие“- РА приключи техническата и финансова оценка на 1 699 проекта по...
Финансовата подкрепа на земеделските производители ще се реализира в три основни направления, като дейностите за финансиране ще бъдат сходни на тези от Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Общата стойност на всички подадени проектни предложения е 69 870 500.82 лв, информират от Национална селска мрежа (НСМ).
Нова тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното към Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) ще влезе в действие  от началото на месец септември, след като бе публикувана в брой 62 на Държавен вестник
Приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ ще се проведе в периода 12 – 20 септември 2022 г. По мярката ще бъде осигурен бюджет, с който да се гарантира подпомагане на всички кандидати, без да се прилага ранкинг.
В срок до 21 юли 2022 г. (до 23:59 ч.) на електронна поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020 могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи.