Общата стойност на всички подадени проектни предложения е 69 870 500.82 лв, информират от Национална селска мрежа (НСМ).
Още два дни, до 31 март т.г., могат да се подават проектни предложение по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), след като ДФ „Земеделие“ удължи срока до края на месеца, до 17,30 часа.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката за преработка – 4.2 е удължен до 17.30 часа на 31 март. Това става ясно от заповедта, публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН). Темата беше поставена при първата среща на представителите на Асоциацията на земеделските производители в България и земеделският министър Иван Иванов.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 декември 2021 г. Това става ясно от финалния вариант на...
Така ще могат да се финансират проектите с предварителна оценка между 66 и 69 точки....
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта...