Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 декември 2021 г. Това става ясно от финалния вариант на...
Така ще могат да се финансират проектите с предварителна оценка между 66 и 69 точки....
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта...