Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изготви 1 536 договора по двете процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г. Те...