Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
(винарските 2019 – 2023 г.)

1. Мярка ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ

Бюджет: 9 025 043.30 лв.
Период на Прием 2021: 1 - 19 февруари

2. Мярка ИНФОРМИРАНЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Бюджет: 5 058 166.40 лв.

Период на Прием 2021: 15 февруари - 12 март

3. Мярка КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО

Бюджет: 15 000 000.00 лв.

Период на Прием 2021: 01-12 март

4. Мярка ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ

Бюджет: 6 712 862.78 лв.

Период на Прием 2021: 29 юли -04 август

5. Мярка ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ

Бюджет: 175 920.79 лв.

Период на Прием 2021: 30 юли - 12 август

7. Мярка СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО

Бюджет: 2 000 000.00 лв.

Период на Прием 2021: 17 - 28 май

6. Мярка ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА

Бюджет: 300 000.00 лв.

Период на Прием 2021: 15 май - 15 юни