Изборът на бизнес партньор е изключително важен фактор за успех.

ЗАЕДНО ПРИВЛИЧАМЕ УСПЕХА!

01

Ние имаме:

РЕПУТАЦИЯ

Утвърден успешен партньор, предпочитан от агробизнеса

ПОСТИЖЕНИЯ

Доказан опит в реализацията на над 700 проекта на обща стойност близо 500 млн. лева

02

Ние предлагаме:

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Висококвалифицирана експертиза и прецизност

ПАРТНЬОРСТВО

Оказваме пълно съдействие и отговорност с грижа за Вас

ИНОВАТИВНОСТ

Предизвикваме Ви с нестандартни бизнес идеи и решения

ПОКРИТИЕ

Достигаме до всяка точка в страната и до всеки клиент

КОМУНИКАЦИЯ

Имате директен непрекъснат контакт с нас

ИНФОРМИРАНОСТ

Споделяме най-актуалните тенденции и информация с Вас

ПОЗИТИВИЗЪМ

Работите с амбициозни, знаещи, можещи и усмихнати експерти

В КАКВО СМЕ ДОБРИ

Структуриране на бизнес идеята и инвестиционното намерение; Анализ възможностите за финансиране с европейски фондове на инвестиционните планове на клиента; Анализ на конкретно инвестиционно намерение спрямо възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Цялостно управление на процеса по изпълнение на одобрения за подпомагане проект

Консултации, изготвяне на експертни становища и обосновки по отношение на възникнала необходимост от промени по одобрени проекти и след сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Нека Ви помогнем!

Бъдете сред първите подадени проекти по новите програми!