ОСНОВНИ УСЛУГИ

Структуриране на бизнес идеята и инвестиционното намерение; Анализ възможностите за финансиране с европейски фондове на инвестиционните планове на клиента; Анализ на конкретно инвестиционно намерение спрямо възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Цялостно управление на процеса по изпълнение на одобрения за подпомагане проект

Консултации, изготвяне на експертни становища и обосновки по отношение на възникнала необходимост от промени по одобрени проекти и след сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Нека Ви помогнем!

Бъдете сред първите подадени проекти по новите програми!