Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

1. Подмярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” (Приключила)

2. Пормярка 2.3 Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури (Приключила)

Мярката цели насърчаването на предприемачеството в сектора на аквакултурите, подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.