Министерството на земеделието и храните публикува за второ обществено обсъждане- насоки за кандидатстване по „Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за приключилата оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 645 проектни проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ от ПРСР 2014-2020.
С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“...
Приключило е предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,...
Проектите по подмярка 4.1 на ПРСР само за земеделска техника- без становище от РИОСВ. Това...
Фокусът в новия прием по подмярка 4.1 е животновъдството. Това каза в ефира на Радио „Фокус“ Ивайло...