Проектите по подмярка 4.1 на ПРСР само за земеделска техника- без становище от РИОСВ. Това става ясно от становище на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за проекти, свързани единствено със закупуване на земеделска техника.

С това се потвърждава и становището, дадено във връзка с първия прием по подмярка 4.1.

Дейността по закупуване на земеделска техника не попада в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС, като същата не може да бъде определена и като инвестиционно предложение. В тази връзка няма основание да се изискват и провеждат процедури по реда на глава шеста от ЗООС за тези намерение. Дейностите по закупуване на земеделска техника не могат да бъдат отнесени и към понятията план, програма или инвестиционно предложение, поради което не попадат под разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, и не подлежат на процедиране по нея.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *