Подмярката 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще подпомогне икономическото развитие, укрепване, модернизацията и технологичното обновление на стопанствата в размер от 2000 до 7999 СПО.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 декември 2021 г. Това става ясно от финалния вариант на...
Така ще могат да се финансират проектите с предварителна оценка между 66 и 69 точки....
С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“...
С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“...
Към момента са сключени 10 договора на стойност 6.3 млн. лева Проектни предложения на стойност...
Проектите по подмярка 4.1 на ПРСР само за земеделска техника- без становище от РИОСВ. Това...
Общата стойност на всички подадени предложения е 42 017 523.53 лв 47 са проектните предложения...
Тя е насочена към животновъдните обекти, пострадали от остри заразни болести „Финансирането на проектните предложения...