Подмярката 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще подпомогне икономическото развитие, укрепване, модернизацията и технологичното обновление на стопанствата в размер от 2000 до 7999 СПО.
Мярката за преработка на земеделска продукция е изключителна възможност за модернизиране на съществуващите предприятия от...
Приключило е предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,...
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта...
Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г. Те...
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” одобри финансов ресурс в размер на общо 12 200 000...
На 15 февруари 2021 г. започва прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната...
„През октомври 2020 г. Правителството прие тъй дълго чаканата Национална програма за опазване, устойчиво ползване...
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 94 814 655 лева по сметките на 31 520 кандидати по...
Поне 15% от разходите на оперативна програма трябва да съдържат екологични действия В новата Обща...