Мярката за преработка на земеделска продукция е изключителна възможност за модернизиране на съществуващите предприятия от...