Подмярка 4.2 I “РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - АГРО“ ЕООД
За бенефициента:
“РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - АГРО“ ЕООД е дружество, регистрирано през 1998г. с основна дейност търговия с препарати за растителна защита, торове, семена. И до днес това е основната насоченост на фирмата. През 2014г. започва търговията и с малки количества лавандулово масло, което изкупува от земеделски производители и препродава. Настоящото инвестиционно намерение на дружеството е част от непрекъснатото развитие на фирмата и стремежът и да бъде конкурентоспособна на пазара като предлага  продукт с висока стойност – био лавандулово масло, за което се наблюдава засилено търсене.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Изграждане на дестилерия с 4 поста за етерични масла в с. Царичино, община Балчик, област Добрич“
  • Размер на инвестиционните разходи: 1,215,428.37 лв.
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Нашата работа

Процес

Цялата инвестиция е свързана с преработка на суровини от чувствителни сектори е насочена към въвеждане на нова за фирмата дейност, а именно извличане на етерично масло от лавандула. За реализацията на инвестиционното намерение са планирани следните дейности:

  • СМР за обект: Пристройка-навес и преустройство на същeствуващ Телчарник в дестилерия с 4 поста за етерични масла;
  • Доставка и монтаж на оборудване за парокотелна инсталация, водооборотно охлаждане, дестилационна инсталация от четири поста, ел. телфер;
  • Трактор – 2 бр.
  • Телескопичен товарач с рамка с палетни вилици и кофа с грапа.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД