Подмярка 4.2 I „ПЪРВИ МАЙ“ АД
За бенефициента:
„Първи май“ АД е наследник на Мелница „Корина“, основана през 1956 година. В основата на търговската дейност е изкупуването и реализацията на селскостопанска продукция – зърнени храни. Дружеството и икономически свързаните фирми притежават съвременно складово – силозно стопанство за съхранение на зърнени продукти, което позволява запазване на качествата им продължителен период от време и намеса на пазара в подходящ момент с цел постигане максимален финансов резултат. Складовите бази са изградени в Силистра – Промишлена зона Запад на брега на р.Дунав и селата Ситово и Нова Попина. Местонахождението им в земеделски райони намалява значително транспортните разходи при изкупуване на продукцията. Капацитета на складовете е 112 965 тона.
Project 660x600px

За проекта

  • Размер на инвестиционните разходи: 5 867 474,35 лв.
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
  • Наименование на проекта: „Закупуване на машини, съоръжения и технологично оборудване за предприятие за калибриране, почистване и преработка на медицински, ароматни култури, слънчоглед и производство на пелети.“

Нашата работа

Процес

Цел на проекта: След въвеждане на новите продукти и технологии кандидата ще подобри цялостната си дейност. Предприятието ще се превърне и утвърди като едно от водещите в страната по преработка на медицински и ароматни култури предприятие.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД