Подмярка 4.2 I „КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ“ ЕООД

За бенефициента:

"КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕООД притежaва млекопреработвателно предприятие в екологично чист район – с. Старо село, общ. Троян, отговарящо на всички действащи изисквания по отношение на хигиена и безопасност на храните. "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕООД е сертифицирано: за продажба на био продукти в ЕС, САЩ и за качества и безопасност на продуктите в ЕС. Фирмата се управлява и представлява от собственика Огнян Кондов.

Съществуващото предприятие е оборудвано с линии за производство на четири групи продукти:

 

  • саламурени сирена – от овче, краве и козе мляко;
  • твърди сирена тип кашкавал – от овче и от краве мляко;
  • сирена тип Гауда – от овче и от козе мляко;
  • извара тип Кърд – от козе и от краве мляко.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Реконструкция и разширение на млекопреработващо предприятие в с. Старо село, общ. Троян
  • Размер на инвестиционните разходи: 601 674.50 лв.
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Нашата работа

Процес

Инвестиционното намерение е да се извърши модернизация на съществуващото млекопреработвателно предприятие в с. Старо село, общ. Троян чрез:

  • СМР - Реконструкция и разширение на ПСОВ на мандра;
  • СМР - Хладилници и навес към млекопреработващо предприятие/Мандра/‘
  • Закупуване на оборудване за хладилна камера.

Реализацията на проекта ще доведе до намаляване на себестойността на произвежданите продукти, подобряване на условията за съхранението им преди продажба, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД