Подмярка 4.2 I ЕТ „Никола Попов“
За бенефициента:
ЕТ Никола Попов е регистриран през 1994 г. с предмет на дейност производство и реализация на земеделска продукция. Дейността се осъществява в землищата в община Дулово, в която обработва над 20 хил. дка земеделска земя.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Модернизация на съществуващо предприятие за белене на слънчоглед
  • Размер на инвестиционните разходи: 5 757 658,41 лв.
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Нашата работа

Процес

Настоящата инвестиция е предназначена за допълване на наличната материална база на фирмата с нужното технологично оборудване за добавяне на стойност към произвежданата първична селскостопанска продукция, като се доразвие производството на белени слънчогледови ядки. Капацитета на инсталираните мощности е подбран с цел предприятието да преработва основно слънчоглед собствено производство и в по-малка степен, произведен от земеделски производители от региона и страната. Планираните инвестиционни разходи включват:

  • Разширение на линия за обработка и калибриране на селскостопански продукти;
  • Разширение на съществуваща линия за фино почистване и белене на слънчогледово семе;
  • Цветосортираща машина;
  • Аспирационно оборудване;
  • Линия за пълнене в големи торби и линия за торби тип "Отворена уста".

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД