Мярка 121 I Даниела Великова ЧЗП
За бенефициента:
Даниела Великова е местен жител на община Генерал Тошево и се занимава със земеделска дейност от 2009 г. Тогава е започнала да развива дейността си със стотина пчелни кошера, отглеждайки ги по конвенционален начин. Община Генерал Тошево с изключително чистата си околна среда е идеално място за развитие на пчеларство и добив на пчелни продукти с отлични качества. Тази традиционна местна дейност е изключително привлекателна и поради факта, че в България добивът на мед е освободен от данъци върху печалбата. Затова в последните години голям брой хора се насочиха към отглеждането на пчели.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Създаване на стопанство за биологично отглеждане на 2000 пчелни семейства с практикуване на подвижно пчеларство и майкопроизводителен пчелин с 50 отглеждача и прилагане на иновация при отглеждане на семействата“
  • Размер на инвестиционните разходи:  824 814.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Проектът включва закупуването на:
• трикорпусен кошер за биологично пчеларство;
• трикорпусен кошер за биологично майкопроизводство;
• мрежеста решетка от INOX;
• тавичка за събиране на прашец с дъно от мрежа INOX, с квадратни отвори, в едно с ламаринени ленти за закрепване на мрежата за рамката;
• прашецоуловител с прелка от INOX; тел INOX;
• ханеманова решетка;
• метален мишепредпазител;
• сложносъставна хранилка /три части/ за твърда и течна храна, с фазерни плоскости от долната и горната страни;
• хранилка в оплодно сандъче;
• пластмасово фолио /част от иновацията/ за ограничаване конденза, поради иновативно захранване с твърда храна;
• мрежа за прополис;
• оплодни съндъчета;
• палети за 5 бр. кошери;
• моторна метла; пушалка;
• пчеларски костюм с було;
• студиопор за двете крайни стени на кошера;
• ръкавици;
• рамкоповдигач;
• тавичка за третиране на акара /вароатоза/ и събирането с дъно от INOX с дебелина 0,04 мм;
• калъп за восъчни чашки;
• игла за пренасяне на ларви.
За закупуването на 2000 пчелни семейства не се кандидатства по проекта.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД