Мярка 121 I Тодор Димов
За бенефициента:
В резултат на богатия си административен и мениджърски опит през декември 2011 г. Тодор Димов се регистрира като земеделски производител и започва самостоятелна дейност, придобивайки и наемайки земеделска земя. Дългосрочно наема три големи имота от по 27,891 дка, 80,279 дка и 117,763 дка в местността „Кюери”, общ. Хисаря, където планира да бъдат изградени една част от масивите с шипкови насаждения. За следващата стопанска година кандидатът е арендовал дългосрочно и имот с обща площ 246,484 дка в землището на с. Байлово, община Горна Малина. И двете землища попадат в необлагодетелствани райони, като насажденията в с. Кръстевич – и в районите по Натура 2000.
Project 660x600px copy

За проекта

  • Наименование на проекта: „Създаване на земеделско стопанство за отглеждане на шипки и оборудване с необходимата техника“
  • Размер на инвестиционните разходи: 1 678 090.99 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Проектът включва закупуване на необходимата за извършване на обработките в новосъздадените шипкови насаждения специализирана земеделска техника за биологичното отглеждане на шипки:
• трактор;
• навесна пръскачка;
• челен товарач;
• мотокарна;
• тороразпръскващо ремарке;
• шредер за раздробяване на растителни остатъци;
• култиватор за лозя и овощни градини;
• шипкокомбайн;
• трактор Беларус модел;
• челен товарач;
• селскостопанско ремарке
• електронна везна в конструкция к600 и електронна везна в конструкция К41.

Допълнително

Освен техника, предвидено е и закупуване на почвено покривен материал РРХ, който допринася за задържането на влагата в почвата. В допълнение, инвестицията включва покупката на преносим компютър, подходящ за работа на открито при неблагоприятни условия и подходящ за мениджър на земеделско стопанство. Предвидена е и покупката на специализирано транспортно средство – АТВ Honda, което ще се използва за вземането на почвени проби – важен момент от дейността на всяко стопанство в преход към биологично производство.

“От самото основаване на нашата фирма работим в партньорство с АБ Консултинг, изключително сме доволни, коректни са, работят на много високо ниво.”

Николай Димов / Агролес – Димов ЕООД