Мярка 121 I Иван Стоев ЧЗПЕ
За бенефициента:
Иван Стоев се занимава със земеделска дейност от 2007 г., когато е създадена и сливовата градина с площ от 60 дка. Сортовете, които се отглеждат в нея са – Стенлей, Чачанска, Лепотица и Елена. Четирите сорта са подбрани, така че да узряват по различно време (приблизително през 20 дни), като по този начин се постига по-равномерна натовареност на работния процес. Цехът за преработка на плодовете, който се заложен изгражда в проекта, е в непосредствена близост до сливовия масив. По този начин ще се спестят транспортни разходи, ще се осигури високо качество на суровината и ще се оптимизира целият процес.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Цех за преработка и сушене на плодове и ограда
  • Размер на инвестиционните разходи: 576 704.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Понастоящем кандидатът продава сливите като непреработена земеделска продукция, която се реализира на сравнително ниски цени. Пазарната конюнктура задължава земеделските производители или да продават на цена малко по-висока от себестойността на плодовете или да претърпят загуби от фира на продукцията си, ако не успеят да я реализират непосредствено след прибиране на реколтата. След реализацията на настоящия проект, кандидатът ще произвежда продукт, който ще бъде със значително по-голяма трайност и ще може да го реализира при най‑добрите условия на пазара. Освен това, чрез добавянето на стойност ще се получи продукт, за който има търсене не само в България, а и в чужбина. Преминаването от производство към преработка е част от дългосрочната стратегия на Иван Стоев за прилагането на модерни и съвременни решения в земеделието, което ще предопредели възможността му да поддържа високо ниво на конкурентоспособност на стопанството.

Допълнително

Основна част от производствения процес за получаване на сушени сини сливи е сушенето им в камери с нагорещен въздух, който се получава от котелна инсталация, работеща с дърва. Предвидени за инсталация са две сушилни камери, всяка с възможност за преработка на 2 тона суров плод за един цикъл, който трае приблизително 24 ч. Общият капацитет за преработка на цеха е около 180 тона сини сливи годишно, колкото е и очакваният среден добив от овощната градина (60 дка по 3 т/дка). При среден рандеман от 3,5 кг. пресен плод за 1 кг. сушен, това се равнява на капацитет от над 51 хил. кг. готов продукт.

“От самото основаване на нашата фирма работим в партньорство с АБ Консултинг, изключително сме доволни, коректни са, работят на много високо ниво.”

Николай Димов / Агролес – Димов ЕООД