Мярка 121 I "Варна Фууд" ЕООД
За бенефициента:
Фирма ВАРНА ФУУД ООД е създадена през 2001 г. като първоначалните намерения са да развива дейности в областта на строителството. След настъпването на финансово-икономическата криза през 2008 г., ръководството на дружеството преориентира своите приоритети и обръща поглед към възможностите за инвестиране в един по-перспективен и устойчив бранш – земеделието. Така през 2008 г. кандидатът е вписан в регистъра на земеделските производители с производство на зеленчуци. Използвани са земи в землището на село Зорница, област Варна. През 2009 г. кандидатът наема животновъден обект за отглеждане на бройлери за угояване. В началото на 2010 г. „Варна Фууд” ООД сключва договор за наем на земи от Държавния поземлен фонд в землищата на селата Нова Шипка и Изворско със срок на предоставената аренда за 30 годишен период. Поетият от фирмата ангажимент е върху тези площи да бъдат създадени трайни насаждения и през пролетта на 2010 г. са създадени 672 дка лешникови насаждения. Още на следващата година с проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е изградена система за капково напояване върху лешниковата градина.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Инвестиции във водоспестяващи технологии – полагане на мулчиращо фолио за лешникова градина в преход към биологично земеделие“
  • Размер на инвестиционните разходи: 614 926.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

След осъществяването на проекта за хидро – мелиоративно съоръжение тип капково напояване лешниковата градина е в период на преход към биологично производство. Лешника е топлолюбиво и влаголюбиво растение и тенденцията към затопляне и засушаване на климата през последните години обуславя намерението на „Варна Фууд” ООД за инвестиции във водоспестяваща технология, а именно: създаването на изкуствена покривка (мулч) на повърхността на почвата.

Функцията на този мулч се изразява в запазване на водния запас на почвата и подобряване на водопоглъщателната й способност. Покриването се извършва с мулчиращо фолио-филм. По този начин се постига намаляване на поливните и торови норми, предотвратява се поникването на плевелите и се потиска развитието на пониците им. Освен това мулчирането повишава хумусното съдържание на почвата и предотвратява ерозията. Мулчът възпрепятства образуването на почвена кора на повърхността на почвата, като по този начин подобрява усвояването и движението на водата. Още едно основно предимство е, че спестява време и работна ръка за окопаване и други почвообработки, които представляват значителен разход при биологичното отглеждане. В резултат на мулчирането, плодовете узряват по-рано и са по-здрави и по-чисти.

“От самото основаване на нашата фирма работим в партньорство с АБ Консултинг, изключително сме доволни, коректни са, работят на много високо ниво.”

Николай Димов / Агролес – Димов ЕООД