Мярка 121 I "Био" ООД
За бенефициента:
„Био“ ООД се занимава с животновъдство от 2004 г. Стартира своята дейност с 63 млечни крави. Всяка година чрез естествен прираст броят на млечните крави се увеличава, като в средата на 2012 г. се отглеждат 210 говеда от различни възрастови групи, от които млечни крави са 118. Стопанисваната земеделска земя за стопанската 2010/2011 година е била 6100 дка. Животните се отглеждат в краварник със застроена площ от 1,5 дка. С постоянното обновяване на стадото и създаването на отлични хигиенно санитарни условия, фирмата непрекъснато повишава средногодишната млечност на животните. Дружеството осъществява основно дейности по производство и реализация на земеделска продукция – производство на краве мляко и растениевъдна продукция. Като допълнителен приход от животновъдството се реализира продажба на малки телета след отбиването им и на бракувани крави.
Project 660x600px

За проекта

 • Наименование на проекта: Разширение на кравеферма и закупуване на машини, оборудване и съоръжения за модернизиране на земеделското стопанство
 • Размер на инвестиционните разходи: 1 091 499.88 лева
 • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Основната насоченост на проекта е инвестиране в машини, необходими за производството на растителни продукти, с цел задоволяване на собствените нужди на животновъдното стопанство. В това число влиза закупуването на: зърнокомбайн,

 • приспособление за жътва на царевица;
 • трактор;
 • сеялка;
 • дискова брана;
 • прикачна пръскачка;
 • дискова косачка;
 • сеносъбирач;
 • приспособление за прибиране на силаж;
 • приспособление за прибиране на откоса;
 • пароструйка.

Допълнително

Проектът включва и закупуване на оборудване, необходимо за отглеждане на телета в кравефермата, а именно 10 броя клетки-иглу за телета и 10 броя хранилки за телета.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД