Подмярка 4.1 I ЗП ИВАН ПЪРВАНОВ ИВАНОВ
За бенефициента:
Притежава говедовъдна ферма в село Джулюница, община Лясковец, в която отглежда общо 618 говеда от различни възрастови групи. Земеделският производител обработва земеделска земя в землището на с. Джулюница, община Лясковец като цялата продукцията използва като суровина за фураж за изхранване на животните.
Project 660x600px

За проекта

 • Наименование на проекта: Модернизация на говедовъдна ферма
 • Размер на инвестиционните разходи: 1 226 442,40 лв.
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Цел на проекта е модернизиране на земеделското стопанство, чрез въвеждане в експлоатация на нова земеделска техника, която ще удовлетвори потребностите свързани с качествено изпълнение на агротехническите мероприятия при производството на фуражни култури и закупуване на оборудване свързано с отглеждане на животните и подобряване на микроклимата в животновъдния обект.

Закупени активи:

 • мини товарач;
 • дробилка;
 • Шредер;
 • Транспондери;
 • Станция за индивидуално хранене с концентриран фураж без бункер;
 • Мобилно групово иглу за телета;
 • Робот за хранене на телета с хигиенна станция;
 • Транспондери за идентификация на телета;
 • Хранителна преграда със заключващ механизъм за крави;
 • Групова поилка за дойни крави;
 • Скреперна система за почистване на торова пътека;
 • Система за мениджмънт на коластрата;
 • Сеносъбирач;
 • Дискова косачка;
 • Субщангов механизъм за автоматизирано почистване на помещение за дойни крави.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД