Подмярка 4.1 I „Био Ронико” ЕООД
За бенефициента:
БИО РОНИКО“ ЕООД е дружество, регистрирано с основен предмет на дейност производство и търговия със селскостопански продукти. Производствената дейност е в сектор зърнени и маслодайни култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, сорго и се осъществява в общ. Тополовград, обл. Хасково. Размерът на стопанисваните площи е 7500 дка, а през стопанската 2015/2016 земята е увеличена почти двойно до 13 450 дка. С цел разнообразяване на дейностите по зърнопроизводство кандидата започва да отглежда крави за месо. Сегашния състав на стадото се състои от 109 крави, 25 телета и малачета над 1 год. и под 2 год. за угояване и 50 телета и малачета до 1 г. От самото начало на дейността си кандидата не продава животни или месо, а само увеличава броя на стадото. Целта е до края на 2018г. във фермата да се отглеждат 200 крави за месо.
Project 660x600px

За проекта

 • Наименование на проекта: „Закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и производство на фураж за животновъдно стопанство и фуражораздаващо ремарке“
 • Размер на инвестиционните разходи: 966 287,72 лв.
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Инвестицията включва закупуване на следната техника:

 • Колесен трактор;
 • Допълнително оборудване за трактор ;
 • Претоварващо ремарке;
 • Пневматична сеялка;
 • Микрогранулат за сеялка;
 • Дискова брана;
 • Стрънищен култиватор;
 • Фуражораздаващо смесително ремарке

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД