Мярка 121 I "Зомаш" ЕООД
За бенефициента:
„Зомаш“ ООД стартира земеделска дейност през 1997 г. Производствената си дейност осъществява в землището на гр. Елхово и околните села. Дружеството обработва над 33 хил. дка земя. Основните култури, които се отглеждат, са механизирани и съобразени с почвените и климатични условия на елховския край – предимно пшеница, ечемик, слънчоглед, кориандър. Дружеството се стреми към производство на висококачествена продукция, отговаряща на БДС с ниска себестойност, за да бъде конкурентноспособно на пазара.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Закупуване на земеделска техника
  • Размер на инвестиционните разходи: 1 134 758.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

По проекта е предвидено закупуването на три зърнокомбайна, три житни хедера и три колесара за транспортиране на хедери. Целта да се намалят разходите не е за сметка на компромиси спрямо вложените суровини и провеждането на агротехническите мероприятия, а е обоснована чрез ефективни инвестиции във високопроизводителна модерна нова селскостопанска техника. Въвеждането на съвременни технологии води до увеличаване на рентабилността от производството чрез увеличаване обема и качеството на продукцията, включително чрез съкращаване продължителността на производствения цикъл и увеличаване на средния добив, както и до намаляване на зависимостта от външни услуги за обработки.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД