Мярка 121 I "Кронос Фарм" ЕООД
За бенефициента:
Дружеството стартира дейността си през 2003 г. с отглеждане на кокошки носачки. През следващата година тази дейност е преустановена и дружеството се специализира в производство на зърнени и маслодайни култури. Отглеждат се предимно традиционни за региона култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица, кориандър. Производствената дейност се осъществява върху арендувани и наети земи. От стартирането на земеделското си производство дружеството непрекъснато увеличава обработваемата земя, като обработваните от „Кронос Фарм” ЕООД площи през 2009 г. възлизат на около 17 хил. дка земя. За обезпечаване на това развитие са необходими своевременни инвестиции в селскостопанска техника.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: Закупуване на земеделска техника и внедряване на управленска информационна система
  • Размер на инвестиционните разходи: 2 081 234.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Инвестиционните разходи включват закупуването на: зърнокомбайн, житен хедер, количка за транспортиране на хедер, адаптер за слънчоглед, количка за транспортиране на адаптер за слънчоглед, два трактора, сеялка за окопни култури, тороразпръскваща машина, пръскачка, дискова прикачна брана - 2 броя, компактор, сеялка за слети култури, комбинирано ремарке, полунавесен реверсивен плуг, оборудване за GPS навигация и автоматизирано хидравлично управление с точност RTK 2,5 за трактор, оборудване за управление и навигация с точност 2,5 см. за фабрично подготвен за това комбайн, лицензи и внедряване на управленска информационна система.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД