Мярка 121 I "Агрострой" ЕООД
За бенефициента:
„Агрострой“ ЕООД обработва ежегодно около 8000-8250 дка земеделска земя в землищата на община Нови Пазар. Дружеството отглежда основните зърнени и маслодайни култури – пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и постига добри средни добиви. С изпълнението на описания тук проект фирмата разширява продуктовата си гама, започвайки отглеждането на захарна царевица и тикви с предназначение продажба на тиквени семки върху обща площ от 650 дка, като 400 дка са засети с тикви и 250 дка – със захарна царевица.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Закупуване на земеделска техника и водоспестяващо оборудване за напояване за производство на зеленчуци“
  • Размер на инвестиционните разходи: 862 428.00 лева
  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”

Нашата работа

Процес

Проектът включва покупката на необходимата земеделска техника и оборудване за напояване на площите със зеленчуци, в това число колесен трактор, напоителна система, лентова поливна машина, вакуумна сеялка за пролетни култури, продълбочител, електрически агрегат, електрически агрегат за захранване на пивот-система, сушилня за семена, семепочистваща машина. Инвестициите са в модерна напоителна техника – водоспестяваща и икономична.

Допълнително

Именно поради наличието на много зърнопроизводители „Агростой“ ЕООД се насочва към производство на по-нетрадиционни култури. Тенденциите на потребителското търсене са в посока здравословни и полезни храни – точно такива са тиквените семки и захарната царевица. Освен това площите със зеленчуци в България намаляват ежегодно и дружеството няма да има сериозна конкуренция тъй като търсенето на зеленчуци, родно производство, е много по-голямо от предлагането на такива.

“А Б Консултинг ни помогна да стартираме един успешен бизнес, на който берем плодовете и сега.”

Георги Георгиев / Агрохимическо обслужване Я 97 АД