Подмярка 4.1. I "АЯКС – 1" ЕООД
За бенефициента:
Група „Аякс“ се състои от 5 фирми. „Аякс-1“ ЕООД е собственик на свинекомплекса в село Пъстрен. Фермата разполага с около 3500 свине майки. „Аякс 95“ ООД притежава свинекомплекса в село Боздуганово, в който се отглеждат около 1800 свине майки. И в двете ферми животните са от породата датски хибрид – кръстоска между няколко различни видове породи. Тя е наложена като една от най-сполучливите кръстоски, специално предназначени за пазара на охладено, свежо месо. Другите фирма са „Тракийски фураж“, „Аякс-Агро“ и „АЯКС Секюрити Груп“.
Project 660x600px 1

За проекта

  • Наименование на проекта: „Закупуване на оборудване за свинеферма“
  • Размер на инвестиционните разходи: 2 911 071 52 лева
  • Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Нашата работа

Процес

Този проект цели да изгради и оборудва най-голямата ферма на Балканския полуостров за угоени свине.

Същата разполага с капацитет от 7000 свине майки, което е повече от 2 пъти скок в производството при нас. Така групата ще заработи с между 12 и 13 хиляди свине майки. Това споделя ръководителя на проекта

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД