Със заповед на министъра на земеделието от 27 април 2022 г. стартира прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 в Кампания 2022, предаде Ruralnet.

През Кампания 2022 по мярка 11 ще се приемат само:

  • Заявления за плащане, с които се удължават приключили през 2021 година ангажименти
  • Заявления за плащане от кандидати, които изпълняват текущи ангажименти през 2022 година
  • Заявления за подпомагане за поемане на НОВИ ангажименти в съответствие с чл. 6, ал. 6 от Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 относно площи, животни и пчелни семейства, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС/Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз/ (т.е. в биорегистъра на МЗм).

През настоящата Кампания могат да се поемат НОВИ ангажименти с продължителност:

  • 3 години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
  • 1 година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
  • 2 години по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента се включват животни в преход;
  • 1 година по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента са включени само сертифицирани биологични животни;
  • 1 година по направление „Биологично пчеларство“

Отпада изискването за оценка на трайните насаждения

“В момента, в който излезе становището на биопроизводителите относно мярка 11 и изискванията за оценяване на трайните насаждения, те се свързаха с нас и проведохме среща под патронажа на заместник-министър Момчил Неков. Обсъдихме с тях къде виждат проблеми. Агрументите, които представиха бяха основателни и направихме необходимите корекции в изискванията по мярката. В момента нямаме никакви противоречия”, заяви в интервю за Агрозона зам. министърът на земеделието Иван Христанов.

Пълния текст на заповедта може да видите ТУК.

 

Източник: capgreenzone.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *