Подмярка 5.1 I ET " АНГЕЛОВ - Иван Ангелов“
За бенефициента:
ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов" започва дейността си през 1992 г. През 1996 г. е открита първата ферма за производство на яйца от свободни кокошки в град Пещера, която се явява и първата ферма от такъв тип в България. От 2012 г фирмата разполага с подрастваща волиера. Птиците там се отглеждат от първия ден до 17-та седмица на тяхното развитие. Целта на това оборудване е да се отглеждат малките пилета в среда близка до естествената. Фирмата е ориентирана изключително към алтернативни начини за производството на яйца. Основен приоритет в работата е хуманното отношение към животните и поради тази причина кокошките не се отглеждат клетъчно, а само свободно и подово. Дейността е КАТ (контрол за алтернативни технологии) сертифицирана и IFS сертифицирана, което е гаранция за производство на качествени яйца и хуманно отглеждани кокошки носачки.
ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов" има дълъг опит в износа на яйца за много европейски държави с високи стандарти като Германия, Швейцария, Австрия, Белгия, Холандия и т.н. Също така снабдява големи търговски вериги супермаркети на Българския пазар (МЕТРО, LIDL, БИЛЛА, Хит, магазини Лекси и др.)
Стопанството се състои от център за подрастващи пилета в Цалапица; три ферми, пакетажна станция, фуражна фабрика в град Пещера.
Project 660x600px

За проекта

  • Наименование на проекта: „Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект“
  • Размер на инвестиционните разходи: 935 825.66 лв.
  • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”

Нашата работа

Процес

В проекта  са заложени следните инвестиционни намерение:

  • Монтаж на портална автоматична система за дезинфекция на влизащи на територията на птицефермата превозни средства;
  • Професионална водоструйка (3 бр.);
  • Изграждане на ажурна ограда;
  • Силоз за фуражно зърно със система, осигуряваща защита и повишаване безопасността на съхранение..

Внедряването в експлоатация на изброените по-горе инвестиции ще повиши нивото на биосигурност в птицефермата на ЕТ Ангелов, вследствие на което ще бъде намален риска от разпространение на болести и съответно ще бъдат избегнати загубите свързани с ликвидиране на огнището на болестта и разходите по възстановяване на производството.

"Вече близо 10 години сме партньори, имаме изпълнени доста проекти, благодарение на АБ Консултинг. Доволни сме много!"

Стоян Стоянов / Еко Фарм 2005 ЕООД