В края на 2022 година се очаква старт на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Финансовата подкрепа на земеделските производители ще се реализира в три основни направления, като дейностите за финансиране ще бъдат сходни на тези от Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

„Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

Бюджет – 381,7 млн. лева
Максималния размер на един проект – 1 000 000 лева
Субсидия – 50%

Подкрепата е насочена към:
– автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси за растениевъдство и животновъдство;
– оборудване за прилагане на прецизно земеделие и оптимизиране на почвените обработки;
– цифрови решения, които подобряват процеса на отглеждане на селскостопанските култури и животни;
– активи свързани с опазване на околната среда и възобновяеми енергийни източници.

„Инвестиции, свързани с ефективно използване на вода и земеделските стопанства“

Бюджет – 119,7 млн. лева
Максималния размер на един проект – 1 300 000 лева
Субсидия – 50%

Подкрепата е насочена към:
– поливни системи, включитено инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване;
– инсталации за пречистване на входящи и отпадни води.

„Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

Бюджет – 18 млн. лева
Максималния размер на един проект – 3 000 000 лева
Субсидия – 50%

Подкрепата е насочена към:
– изграждане и реконструкция на складове за съхранение на плодове и зеленчуци;
– оборудване и съоръжения за почистване, сортиране и пакетиране, както и техника за сушене, охлаждане и замръзяване;
– техника за транспортиране на продукцията.

Допустими кандидати по трите направления са регистрирани земеделски стопани.

Важна информация и срокове:

Старт на приема – 4-то тримесечие на 2022 година.

Оценка и договаряне на проектите – до 3-то тримесечие на 2023 година.

Изпълнение на проектите – до 2-то тримесециче на 2025 година.

Очаква се и отваряне на Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ която е  насочени към развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост.

Проектните предложения по настоящите направления се подават по електронен път чрез ИСУН 2020 и се разглеждат и одобряват от Държавен фонд „Земеделие“.

И този път Агробизнес Консултинг предлага експертни консултации и изготвяне на проектни предложения. За повече инфорация се свържете с нас на телефон 0895529943 или изпрате имейл на office@abconsulting.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *