Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката за преработка – 4.2 е удължен до 17.30 часа на 31 март. Това става ясно от заповедта, публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН). Темата беше поставена при първата среща на представителите на Асоциацията на земеделските производители в България и земеделският министър Иван Иванов.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 426 280 028,74 лв.  Те са увеличени с €20 млн. публични средства  по предложение на Управляващият орган на ПРСР 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Разпределението по източници на финансиране е както следва:

1.1 Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Средства от Инструмент на Европейския съюз за възстановяване

Източник: Агрозона  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *