На 15 февруари 2021 г. започва прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната...
„През октомври 2020 г. Правителството прие тъй дълго чаканата Национална програма за опазване, устойчиво ползване...
В периода 11 – 20 януари 2021 г. ДФ „Земеделие“ отваря нов прием на заявления...
Към момента са сключени 10 договора на стойност 6.3 млн. лева Проектни предложения на стойност...
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 94 814 655 лева по сметките на 31 520 кандидати по...
Поне 15% от разходите на оперативна програма трябва да съдържат екологични действия В новата Обща...
През 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева ДФ...
ДФ „Земеделие“ одобри 147 проекта за услуги по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски...
„От името на Аоциацията на земеделските поризовдители в България (АЗПБ) сме направили предложение и очакваме...