Напредъкът в изпълнението на ПРСР 2014-202, промяна в текста и критериите на подмярка 7.2, актуализация на Индикативната годишна работна програма 2022 и напредъкът на преговорите с ЕК по Стратегическия план по ОСП 2023-2027 са основните теми в програмата на 18-то заседание на Комитета по наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020, което ще се проведе на 11 юли 2022 г, информира Национална селска мрежа (НСМ).

Дневният ред на 18-то заседание на Комитета предвижда да се представи доклад от ДФ „Земеделие“ и Управляващия орган във връзка с напредъка в изпълнението на ПРСР 2014-2020. В края на май усвояването на средства по програмата достигна 54%.

Промяната в критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР също ще бъде част от дневния ред на заседанието.

Предвижда се и да бъде даден мандат на Управляващия орган да представи в ЕК 13-то предложение за изменение на ПРСР, като промяната в 7.2 ще бъде част от пакета с промени. Управлението на програмата у нас ще запознае и членовете на Комитета с новостите, които се залагат в 13-то изменение на ПРСР.

Още две важни точки ще бъдат част от програмата на 18-то заседание на КН – актуализирането на Индикативната годишна работна програма по ПРСР за 2022 г и напредъкът на преговорите с ЕК по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони по ОСП.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *