Инсинераторите, които се използват за изгаряне на отпадъци от земеделското производство няма да преминават през задължителна Оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС). В Закона за опазване на околната среда, който бе променен днес на второ четене в пленарна зала, има изключение за земеделските производители, така както е определено и в европейското законодателство в тази област.

До въвеждането на по-облекчени изисквания към земеделските производители се стигна след като на второ четене в Комисията по околна среда и водите беше прието предложението, което засяга инвестиционните предложения, свързани с унищожаване на странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека. По този начин на животновъдите се спестява труден, скъп и времеемък процес за извършване на ОВОС. Имаше опасност това изискване да бъде сериозна пречка пред справянето на стопаните с крехката епизоотична обстановка в страната и очакването на нови взривове от болести по животните, като африканската чума по свинете, например, която вилнее през лятото.

По-рано днес депутатите решиха на второ четене да бъдат направени промени в Закона за управление на отпадъците, които предвиждат по-строги изисквания към дейностите по изгаряне отпадъци. Целта е засилване на превантивния контрол, включително да се внесе успокоение в обществото, след изнесените случаи на опасения за нерегламентирано изгаряне на боклуци от чужбина или работа на инсталации при непозволен режим.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.