Община Банско
За проекта:
„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско: ул. „Цар Симеон“ между кръстовища с ул. „България“ и ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19), ул. „Глазне“ между кръстовища с ул. „Пирин“ до ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19) и ул. „България“ между кръстовища с ул. „Цар Симеон“ до ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19) и рехабилитация на улична мрежа в гр. Добринище- ул. „Г. Темелков“, ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Паисий Хилендарски“
Project 660x600px

Стойност на проекта

1 881 687,46 лв. без ДДС

Цел на проекта

Рехабилитация на улична мрежа в община Банско, в т.ч.: участъци на три улици в гр. Банско и една улица в гр. Добринище

“От самото основаване на нашата фирма работим в партньорство с АБ Консултинг, изключително сме доволни, коректни са, работят на много високо ниво.”

Николай Димов / Агролес – Димов ЕООД