OUR INSIGHTS

Определеният бюджет по процедура „Енергийна ефективност“ е в размер на 29 337 000 лева Държавен...
  Държавен фонд „Земеделие“- РА приключи техническата и финансова оценка на 1 699 проекта по...
Финансовата подкрепа на земеделските производители ще се реализира в три основни направления, като дейностите за финансиране ще бъдат сходни на тези от Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“