Защо нас?

idea concept

Изборът на бизнес партньор е изключително важен фактор за успех.

Изберете нас, защото сме доказали, че заедно привличаме успеха!

 

Ние имаме:

√  РЕПУТАЦИЯ

Утвърден успешен партньор, предпочитан от агробизнеса

√  ПОСТИЖЕНИЯ

Доказан опит в реализацията на над 650 проекта на обща стойност близо 500 млн. лева

Ние предлагаме:

√  ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Висококвалифицирана експертиза и прецизност

√  ПАРТНЬОРСТВО

Оказваме пълно съдействие и отговорност с грижа за Вас

√  ИНОВАТИВНОСТ

Предизвикваме Ви с нестандартни бизнес идеи и решения

√  ПОКРИТИЕ

Достигаме до всяка точка в страната и до всеки клиент

√  КОМУНИКАЦИЯ

Имате директен непрекъснат контакт с нас

√  ИНФОРМИРАНОСТ

Споделяме най-актуалните тенденции и информация с Вас

√  ПОЗИТИВИЗЪМ

Работите с амбициозни, знаещи, можещи и усмихнати експерти

 

Разгледайте нашето портфолио и се свържете с нас! Бъдете сред първите подадени проекти по новите програми!

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.