ФирмаФирма „Варна Фууд“ ООД
СекторЧерупкови плодове
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходиЗа 660.2 дка
Субсидия50%

Описание на проекта

„Инвестиции във водоспестяващи технологии – полагане на мулчиращо фолио за лешникова градина в преход към биологично земеделие“

Проектът за полагане на мулчиращо фолио за лешникова градина в преход към биологично земеделие е осъществен от фирма „Варна Фууд“ ООД в землището на с. Нова Шипка, общ. Долни Чифлик по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Целта на „Варна Фууд” ООД е продължаване на поетапното развитие и модернизиране на земеделското стопанство чрез създаване на изкуствена покривка (мулч) на повърхността на почвата. Това допринася за подобряване ефективността на производството.

Проектното предложение е внесено в ДФ „Земеделие“ през май 2012 г. Само три месеца по- късно проектът получава одобрение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от стойността на инвестиционните разходи. Към днешна дата мулчиращото фолио е положено и одобрената от фонда субсидия е изплатена.

Mulchirashto-folio-film      Leshnik      Mulchirane-vodospestiavashta-tehnologia

Градината с 660,2 дка лешникови насаждения е създадена през пролетта на 2010 г. с намерение за развиване на биологично производство. Още на следващата година с проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е изградена система за капково напояване върху лешниковата градина.

След осъществяването на проекта за хидро – мелиоративно съоръжение тип капково напояване лешниковата градина е в период на преход към биологично производство. Лешника е топлолюбиво и влаголюбиво растение и тенденцията към затопляне и засушаване на климата през последните години обуславя намерението на „Варна Фууд” ООД за инвестиции във водоспестяваща технология, а именно: създаването на изкуствена покривка (мулч) на повърхността на почвата.

Функцията на този мулч се изразява в запазване на водния запас на почвата и подобряване на водопоглъщателната й способност. Покриването се извършва с мулчиращо фолио-филм. По този начин се постига намаляване на поливните и торови норми, предотвратява се поникването на плевелите и се потиска развитието на пониците им. Освен това мулчирането повишава хумусното съдържание на почвата и предотвратява ерозията. Мулчът възпрепятства образуването на почвена кора на повърхността на почвата, като по този начин подобрява усвояването и движението на водата. Още едно основно предимство е, че спестява време и работна ръка за окопаване и други почвообработки, които представляват значителен разход при биологичното отглеждане. В резултат на мулчирането, плодовете узряват по-рано и са по-здрави и по-чисти.

Важно е да се отбележи, че голям брой стопани развиват земеделска дейност в региона на обл. Варна, но почти няма информация за такива, които отглеждат лешници или други черупкови плодове. На практика липсва конкуренция в този тип производство, още повече че „Варна Фууд“ ООД развива биологично такова.

Благодарение на двата реализирани проекта след влизането на дръвчетата в период на плододаване, дружеството ще има възможност да реализира продукцията си на конкурентни цени.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.