ФирмаФирма „Варна Фууд“ ООД
СекторЧерупкови плодове
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходиЗа 660.2 дка
Субсидия50%

Описание на проекта

„Инвестиции във водоспестяващи технологии – полагане на мулчиращо фолио за лешникова градина в преход към биологично земеделие“

Проектът за полагане на мулчиращо фолио за лешникова градина в преход към биологично земеделие е осъществен от фирма „Варна Фууд“ ООД в землището на с. Нова Шипка, общ. Долни Чифлик по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Целта на „Варна Фууд” ООД е продължаване на поетапното развитие и модернизиране на земеделското стопанство чрез създаване на изкуствена покривка (мулч) на повърхността на почвата. Това допринася за подобряване ефективността на производството.

Проектното предложение е внесено в ДФ „Земеделие“ през май 2012 г. Само три месеца по- късно проектът получава одобрение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от стойността на инвестиционните разходи. Към днешна дата мулчиращото фолио е положено и одобрената от фонда субсидия е изплатена.

Mulchirashto-folio-film      Leshnik      Mulchirane-vodospestiavashta-tehnologia

Градината с 660,2 дка лешникови насаждения е създадена през пролетта на 2010 г. с намерение за развиване на биологично производство. Още на следващата година с проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е изградена система за капково напояване върху лешниковата градина.

След осъществяването на проекта за хидро – мелиоративно съоръжение тип капково напояване лешниковата градина е в период на преход към биологично производство. Лешника е топлолюбиво и влаголюбиво растение и тенденцията към затопляне и засушаване на климата през последните години обуславя намерението на „Варна Фууд” ООД за инвестиции във водоспестяваща технология, а именно: създаването на изкуствена покривка (мулч) на повърхността на почвата.

Функцията на този мулч се изразява в запазване на водния запас на почвата и подобряване на водопоглъщателната й способност. Покриването се извършва с мулчиращо фолио-филм. По този начин се постига намаляване на поливните и торови норми, предотвратява се поникването на плевелите и се потиска развитието на пониците им. Освен това мулчирането повишава хумусното съдържание на почвата и предотвратява ерозията. Мулчът възпрепятства образуването на почвена кора на повърхността на почвата, като по този начин подобрява усвояването и движението на водата. Още едно основно предимство е, че спестява време и работна ръка за окопаване и други почвообработки, които представляват значителен разход при биологичното отглеждане. В резултат на мулчирането, плодовете узряват по-рано и са по-здрави и по-чисти.

Важно е да се отбележи, че голям брой стопани развиват земеделска дейност в региона на обл. Варна, но почти няма информация за такива, които отглеждат лешници или други черупкови плодове. На практика липсва конкуренция в този тип производство, още повече че „Варна Фууд“ ООД развива биологично такова.

Благодарение на двата реализирани проекта след влизането на дръвчетата в период на плододаване, дружеството ще има възможност да реализира продукцията си на конкурентни цени.


Последно добавени