Фирма„Кронос Фарм” ЕООД
СекторПроизводство на зърнени и маслодайни култури
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи2,081,234.00 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

„Закупуване на земеделска техника и внедряване на управленска информационна система“

Проектът за закупуване на земеделска техника и внедряване на управленска информационна система е изпълнен от фирма „Кронос Фарм” ЕООД в Землищата на селата Дряново, Драма, Маломир, Генерал Инзово, Крумово, общ. Тунджа, обл. Ямбол по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013).

Проектното предложение е подадено през април 2009 г. В края на същата година проектът е одобрен за финансиране за малко над 2 млн. лева и е сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с ДФ „Земеделие“. Одобрената субсидия е в размер на 50% от инвестиционните разходи. Понастоящем всички предвидени по проекта дейности са реализирани – оборудването е закупено и пуснато в употреба, новата информационна система също функционира, а съответната субсидия е изплатена от ДФЗ.

Pruskachka-Tecnoma-model-Galaxy-3024-HLE      Seialka-za-okopni-kulturi-Kverneland-Accord-model-Optima-HD      Seialka-za-sleti-kulturi-John-Deere-model-750A

Дружеството стартира дейността си през 2003 г. с отглеждане на кокошки носачки. През следващата година тази дейност е преустановена и дружеството се специализира в производство на зърнени и маслодайни култури. Отглеждат се предимно традиционни за региона култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица, кориандър. Производствената дейност се осъществява върху арендувани и наети земи. От стартирането на земеделското си производство дружеството непрекъснато увеличава обработваемата земя, като обработваните от „Кронос Фарм” ЕООД площи през 2009 г. възлизат на около 17 хил. дка земя. За обезпечаване на това развитие са необходими своевременни инвестиции в селскостопанска техника.

Инвестиционните разходи включват закупуването на зърнокомбайн, житен хедер, количка за транспортиране на хедер, адаптер за слънчоглед, количка за транспортиране на адаптер за слънчоглед, два трактора, сеялка за окопни култури, тороразпръскваща машина, пръскачка, дискова прикачна брана - 2 броя, компактор, сеялка за слети култури, комбинирано ремарке, полунавесен реверсивен плуг, оборудване за GPS навигация и автоматизирано хидравлично управление с точност RTK 2,5 за трактор, оборудване за управление и навигация с точност 2,5 см. за фабрично подготвен за това комбайн, лицензи и внедряване на управленска информационна система.

Tractor-CASE-model-Magnum-250      Tororazpruskvashta-mashina-Vicon-model-ROXL      Tractor-CASE-model-Magnum-335

С въвеждането в експлоатация на новата земеделската техника, агротехническите мероприятия се извършват качествено и бързо. В допълнение, избраната техника се отличава с нисък разход на гориво и по-ниски нива на отделени вредни емисии. Рискът от технически проблеми по време на критичните периоди в отглеждането на земеделските култури е значително намален. Всичко това позволява постигането на високи добиви, много добро качество на отглежданите зърнени и маслодайни култури и възможности да се договарят по-високи продажни цени за по-качествената продукция. Не на последно място внедряването на управленската информационна система повишава ефективността на дружеството по отношение на счетоводната отчетност, контрола на производствените разходи, организацията на продажбите и управлението на запасите.


Последно добавени