Проект на фирма „Извора Инвест” ЕООД

Фирма„Извора Инвест” ЕООД
СекторСелски туризъм
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Одобрени разходи434,608.00 лв.
Субсидия70%

Описание на проекта

„Къща за гости, преустройство на съществуващ етаж и надстройка на още един етаж. Закупуване на транспортни средства за неземеделска дейност”

Проектът за изграждане на къща за гости и закупуване на микробус е осъществен от фирма „Извора Инвест” ЕООД в с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013). Цел на проекта е развитието на селски туризъм в село Борино. Туристическият продукт включва настаняване в къщата за селски туризъм и организиране на туристически обиколки, съчетани с посещения на традиционни родопски фестивали и събори с предвидения за закупуване микробус.

Проектното предложение е подадено през юли 2009 г. През октомври 2010 г. проектът е одобрен за финансиране. Следва сключване на договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 70% от инвестиционните разходи, които наброяват малко над 430,000 лв. Понастоящем строително-монтажните дейности по обекта са завършени и къщата вече посреща гостите си. Предвиденият микробус също е закупен и предоставя възможност за транспортиране на туристически групи. Съответната субсидия е изплатена на инвеститора.

Kushta-za-gosti-selo-Borino      Izvora-invest-zapadni-Rodopi      Selo-Borino

Дружеството „Извора Инвест“ е регистрирано през 2008 г. Основната му дейност след осъществяването на проекта е предоставяне на туристически услуги. За целта фирмата закупува с инвестиционни намерения втори етаж – апартамент със застроена площ – 95.2 кв.м. от урегулиран поземлен имот в село Борино. Селището има потенциал за развитие на туризъм – намира се в Западните Родопи на 100 км от Пловдив на пътя Пампорово – Девин – Доспат.

По проекта е извършено преустройство на съществуващия етаж от имота и е надстроен още един етаж. След това туристическият обект е обзаведен и е закупен микробус. Непосредствено преди пускането на обекта в експлоатация е изработена интернет страница и са поставени информационни табели, указващи местоположението на обекта и предлаганите услуги, с цел популяризиране на новата къща за гости.

Основното преимущество на къщата за гости пред конкурентите в сегмента е, че предоставя целогодишно туристическа услуга на по-ниски цени. В процеса на предлагане на туристическите услуги се набляга на баланса между нисък ценови диапазон и високо качество на предоставяната услуга. „Извора инвест” ЕООД предлага една комплексна услуга на туристите, включваща не само нощувка, но и възможности за допълнителни атракции и забавления, в това число и организиране на екскурзии с новозакупения микробус.

Благодарение на реализирания проект сега къщата за селски туризъм предлага комбинация от приятна атмосфера и висококачествено обслужване, съобразено с изискванията на гостите. Тъй като хотелът е разположен в непосредствена близост до резерват „Кастракли”, Триградското ждрело, „Дяволското гърло”, Ягодинската пещера и много други туристически обекти, потокът от посетители непрестанно нараства. Уютът, който предлага къщата за гости, съчетан с природното богатство на Западни Родопи, неминуемо привлича постоянен поток от клиенти от големите градове и столицата.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.