Проект на фирма „Чала Инвест” ООД

Фирма„Чала Инвест” ООД
СекторСелски туризъм
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Одобрени разходи588,734.00 лв.
Субсидия70%

Описание на проекта

„Изграждане на къщи за гости в село Чала, общ. Борино”

 Проектът за изграждане на къщи за гости е реализиран от фирма „Чала Инвест” ООД в с. Чала, община Борино по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони (2007‑2013). Целта на проекта е да се изградят две къщи за гости и обслужваща къща за развитие на селски и еко туризъм, за които региона разполага с необходимите ресурси и благоприятни условия – селото е разположено върху висок заоблен връх и от околностите му се разкриват впечатляващи панорамни гледки.

Проектното предложение е подадено през ноември 2011 г. и половин година по-късно получава одобрение за финансиране на разходи, възлизащи на над 500,000 лв. Подписан е договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 70% от инвестиционните разходи. Днес дейностите по изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта са вече приключени и в къщите за гости се предлага обслужване на туристи. Съответната субсидия е изплатена.

Kushti-za-gosti-selo-Chala      Diavolski-most      Yagodinska-peshtera

„Чала Инвест” ООД е микропредприятие, което стартира дейността си през 2010 година, когато основната му дейност е производство на картофи в землището на село Чала върху собствена земеделска земя. След приключване на инвестиционния проект основната дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски услуги и селски туризъм в новоизградените къщи за гости.

Инвестицията цели създаване на уникален продукт на селския и еко туризъм в малкото село Чала, намиращо се в Западни Родопи на 30 км. от град Девин и на 23 км от град Доспат. Населението на селото е около 170 жители, чийто основен поминък е отглеждане на картофи, крави и овце. Селото се отличава със съхранена природа, запазена автентичност и специфичен селски бит и атмосфера. Настоящият проект е пряко насочен към разнообразяване на дейностите в региона, неговото развитие и утвърждаване като нова туристическа дестинация, която отговаря на очакванията и специфичните потребности на съвременния турист – той все повече търси възможности за нови преживявания и нестандартни туристически атракции на нови и непознати места за туризъм и рекреация, далеч от шума и динамиката на добре познатите и пренаселени туристически курорти.

Проектът предлага интегриран туристически продукт, комбиниращ селски туризъм посещения на природни забележителности: връх Виденица, Ягодинската пещера, Дяволското гърло, биосферен резерват „Кастракли“, екопътека „Дяволска пътека“, Родопска къща,  „Дяволски мост“. Освен това има възможност за романтични и пешеходни турове, фототуризъм, както и за самостоятелно приготвяне на барбекю от здравословна храна, отгледана в селото.

Всяка от двете къщи за гости представлява двуетажна масивна сграда с една спалня на първия етаж и три спални на втория. Има и трета обслужваща сграда с кът за барбекю.

В резултат на изпълнения проект фирма „Чала Инвест” ООД предлага един от малкото подобни обекти на територията на село Чала. Освен това чрез дейността в областта на селския туризъм, дружеството популяризира село Чала като алтернативна туристическа дестинация и спомага за увеличаването на броя на посетителите в региона като по този начин се стимулира цялостното местно социално и икономическо развитие. Изпълненият проект дава добър пример на предприемачеството в района.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.