Проект на фирма „Агрострой” ЕООД

ФирмаАгрострой ЕООД
СекторЗеленчукопроизводство - тиква и сладка царевица
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи862,428.00 лв.
Субсидия44%

Описание на проекта

„Закупуване на земеделска техника и водоспестяващо оборудване за напояване за производство на зеленчуци“

 Проектът за закупуване на земеделска техника и водоспестяващо оборудване за напояване за производство на зеленчуци е реализиран от фирма „Агрострой” ЕООД в с. Памукци и гр. Нови Пазар, обл. Шумен по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Проектът е насочен към модернизиране на стопанството на дружеството, с цел разнообразяване на отглежданите култури, а именно – стартиране на зеленчукопроизводство.

Проектното предложение е подадено през декември 2011 г. Точно една година по-късно проектът е одобрен за финансиране. Одобрените разходи са над 850,000 лв. Отпуснатата от държавен фонд „Земеделие“ безвъзмездна финансова помощ е в размер на 44% от стойността на инвестиционните разходи. Към момента новата високопроизводителна земеделска техника е закупена и въведена в експлоатация, а съответната субсидия е изплатена.

Zemedelsko-oborudvane      Mashini      Seialka-vakuumna-za-proletni-kulturi

„Агрострой“ ЕООД обработва ежегодно около 8000-8250 дка земеделска земя в землищата на община Нови Пазар. Дружеството отглежда основните зърнени и маслодайни култури – пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и постига добри средни добиви. С изпълнението на описания тук проект фирмата разширява продуктовата си гама, започвайки отглеждането на захарна царевица и тикви с предназначение продажба на тиквени семки върху обща площ от 650 дка, като 400 дка са засети с тикви и 250 дка – със захарна царевица.

Mashina      Kolesen-traktor-      Tikvi

Проектът включва покупката на необходимата земеделска техника и оборудване за напояване на площите със зеленчуци, в това число колесен трактор, напоителна система, лентова поливна машина, вакуумна сеялка за пролетни култури, продълбочител, електрически агрегат, електрически агрегат за захранване на пивот-система, сушилня за семена, семепочистваща машина. Инвестициите са в модерна напоителна техника – водоспестяваща и икономична.

Tsarevitsa      Sladka-tsarevitsa      Tikvi--

Именно поради наличието на много зърнопроизводители „Агростой“ ЕООД се насочва към производство на по-нетрадиционни култури. Тенденциите на потребителското търсене са в посока здравословни и полезни храни – точно такива са тиквените семки и захарната царевица. Освен това площите със зеленчуци в България намаляват ежегодно и дружеството няма да има сериозна конкуренция тъй като търсенето на зеленчуци, родно производство, е много по-голямо от предлагането на такива.

Покупката на новата техника дава възможността фирма „Агрострой“ ЕООД да заеме нови пазарни ниши и да се възползва от растящото търсене и цени на зеленчуците.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.