Проект на фирма „Агрохимическо обслужване – Я-97” АД

Фирма„Агрохимическо обслужване - Я-97” АД
СекторПреработка на слънчоглед
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Одобрени разходи495,434.00 лв.
Субсидия50%

Описание на проекта

Изграждане на предприятие за белене и пакетиране на слънчоглед

Проектът за изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на слънчоглед е осъществен от фирма „Агрохимическо обслужване – Я-97” АД в гр. Ямбол по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР (2007-2013).Инвестиционното намерение на акционерното дружество е да се допълни съществуващата материална база и силозно-складово стопанство на фирмата с нужното технологично оборудване за добавяне на стойност към произвежданата първична селскостопанска продукция, като се развие ново производство – белене и пакетиране на слънчогледови ядки.

Проектът е подаден през август 2011 г. Само 4 месеца по-късно финансирането е одобрено и е сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от стойността на инвестиционните разходи, които възлизат на 495,434 лв. Към днешна дата са налице и функционират всички предвидени инсталации. Също така, одобрената субсидия е вече изплатена.

Liniya      instalaciya      Prerabotka-na-slunchogled

„Агрохимическо обслужване – Я-97” АД е основано през 1997 година в град Ямбол. Фирмата се е специализирала в производството на растителна земеделска продукция – пшеница, ечемик, слънчоглед и др. Дружеството се стреми непрекъснато да модернизира наличната база, като е осъществило успешно няколко инвестиционни проекта, включително по програма Сапард и ПРСР.

С настоящия проект е планирано изграждане/закупуване на силозна клетка, комплектована с необходимите системи за термоконтрол и вентилация; специализирана производствена линия за белене на слънчоглед, изготвена по индивидуално технологично задание; новата специализирана линия е поместена в новоизградено хале – разширение към съществуваща сграда; телескопичен товарач за товарене и разтоварване.

Идеята е предприятието да преработва както слънчоглед собствено производство, така и такъв, произведен от земеделски производители от региона. Продуктовата стратегия на дружеството включва производство на белен слънчоглед – цели ядки; белен слънчоглед – начупени ядки; необелени семена; шлюпка, отпадък. Най-голям е делът на беления слънчоглед цели ядки. Той варира около 50-55%, следват начупените семена – 10-15%, необелените – 7-10% и шлюпката 23-30%.

Освен върху високото качество и конкурентните цени, дружеството акцентира и върху опаковките, промоциите и допълнителните екстри за крайните клиенти като доставка на готовата продукция до клиента, възможности за отложено плащане и др.

Крайният резултат от проекта е създаването на едно функциониращо модерно предприятие, което се специализира в преработката на слънчоглед чрез производствeна инсталация за почистване, белене и пакетиране на слънчогледово семе с капацитет до 700 кг на час за входящата суровина.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.