“АЯКС – 1″ ЕООД И ПРОЕКТ “ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СВИНЕФЕРМА”

Фирма"АЯКС - 1" ЕООД
СекторЖивотновъдство
Програма / МяркаПРСР 2014 - 2020, Подмярка 4.1. Инвестиции в замеделски стопанства
Одобрени разходи2 911 071,52
Субсидия1 455 535,76

Описание на проекта

“Закупуване на оборудване за свинеферма”

Новаторският проект за оборудване на свинеферма е реализиран от “Аякс -1″ ЕООД, в лицето на Венцеслав Славов, директор “Бизнес развитие” в групата от фирми “Аякс” в с. Козлодуйци, община Добрич по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (2014‑2020). Този проект цели да изгради и оборудва най-голямата ферма на Балканския полуостров за угоени свинр. Същата разполага с капацитет от 7000 свине майки, което е повече от 2 пъти скок в производството при нас. Така групата ще заработи с между 12 и 13 хиляди свине майки. Това споделя ръководителя на проекта.

Проектното предложение е подадено през май 2015 г. Април следващата година е одобрен за разходи, възлизащи на малко над 2,9 млн лв. Следващата стъпка е подписване на договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% от инвестиционните разходи. Понастоящем дейностите, заложени в инвестиционния проект, са изпълнени и съответната субсидия е изплатена на инвеститора.

                              slavov2                                              slavov5                                          slavov1

Група „Аякс“ се състои от 5 фирми. „Аякс-1“ ЕООД е собственик на свинекомплекса в село Пъстрен. Фермата разполага с около 3500 свине майки. „Аякс 95“ ООД притежава свинекомплекса в село Боздуганово, в който се отглеждат около 1800 свине майки. И в двете ферми животните са от породата датски хибрид – кръстоска между няколко различни видове породи. Тя е наложена като една от най-сполучливите кръстоски, специално предназначени за пазара на охладено, свежо месо.

„Тракийски фураж“ е фуражният завод на групата, който се намира в Пъстрен и се занимава с прецизния подбор на суровините и тяхната преработка във фуражни смески.

„Аякс-Агро“ е търговско дружество, което управлява веригата от фирмени магазини, като към тях работят кланица, транжорна и месопреработвателно предприятие. Фирмените магазини съществуват от 4 години. В момента функционират 9 търговски обекти – 3 в Стара Загора, 2 в Казанлък, и по 1 в Димитровград, Раднево, Нова Загора, Свиленград. В тях се продава охладено месо, производство на двете ферми на група „Аякс“. В магазинната мрежа се реализират и колбаси с марката „Смесото“, както и месни заготовки – също 100% от фермите на „Аякс“.

От близо година функционира и „АЯКС Секюрити Груп“ – охранителна фирма, която се грижи за сигурността на фирмите и обектите, и също е част от групата от фирми на „Аякс“.


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.