“ЕКО ФАРМ – 2005″ ЕООД и Проект “Изграждане на птицеферма и закупуване на технологично оборудване за отглеждане на кокошки – носачки”

Фирма"ЕКО ФАРМ - 2005" ЕООД
СекторПтицеферма
Програма / МяркаПРСР (2007-2013) / 123 „Модернизиране на земеделски стопанства”
Одобрени разходи2 229 123 лв
Субсидия60%

Описание на проекта

„Изграждане на птицеферма и закупуване на технологично оборудване за отглеждане на кокошки – носачки”

Проектът за Изграждане на птицеферма и закупуване на технологично оборудване за отглеждане на кокошки-носачки е реализиран в с. Панаретоци, обл. Сливен. Фирмата притежава най-новото и съвременно предприятие за производство на яйица в България. 

Проектът е одобрен за финансиране и е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

 dhe

dje

изтеглен файл (1)                                       изтеглен файл (2)


Последно добавени

Агробизнес Консултинг ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква Агробизнес Консултинг ЕООД, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Полученото финансиране ще допринесе за стабилното функциониране на фирма „Агробизнес консултинг“ ЕООД и покриване на част от извършените разходи по време на епидемичната обстановка. Успешното осъществяване на проекта ще спомогне за по-лесното справяне с възникналите загуби, получени в следствие на глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни мерки.

Girl in a jacket Girl in a jacket

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-26781-C01

Бенефициент: АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020г.