Mярката за иновации ще стартира тази година

През тази година ще стартира мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“. Това съобщи по време на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) зам.-министър Лозана Василева. «Предстои много скоро да бъдат качени проектни насоки за кандидатстване, на финален етап сме, след което ще има обществено обсъждане на насоките и  планираме да отворим прием възможно най-скоро“, каза Василева.

Максимално допустимият размер на помощта за една оперативна група за периода на прилагане на програмата е 1 000 000 евро. Максимално допустимият размер на общата сума за един проект е 500 000 евро. Общият бюджет пък е 8 млн. евро.

Подкрепата по мярката се отпуска като обща сума, която покрива разходите за сформиране, за сътрудничеството и разходите за изпълнение на проекти с размер на сумата  по дейности, които включват:

Проучвания за приложимост на иновативния проект – 5 000 евро на година за оперативна група;

Стимулиране на интерес и разширяване на оперативната група – 10 000 евро на година за оперативна група;

Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за оперативна група;

Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително разходи за инвестиции – съгласно представен инвестиционен план;

Допустими са разходи за инвестиции, които попадат в обхвата на Анекс 1 от ДФЕС;

Подкрепата е ограничена до максимален период от седем години.

Източник: Agrozona